سازه سبک

سازه سبک


سازه سبک که امروزه در امر ساختمان سازی به علت تسریع پایه ریزی و سبک بودن اجزاء آن بسیار مورد توجه قرار گرفته است یکی از مهم ترین مباحث جدید در ساختمان سازی نیز می باشد و در علم ساختمان سازی توجه ویژه ای به سازه سبک می شود

سازه سبک که همچنان پا به پای پیشرفت تکنولوژی در حال پیشرفت می باشد و گسترش زیادی نیز در طول زمان کمی یافته است

یکی از نمونه های پیشرفت سازه سبک را می توان کاهش وزن سازه در طول چند سال اخیر دانست که موجب تاثیر گذاری زیادی در وزن کلی ساختمان شده است و این وزن سبک ساختمان که به دلیل کاهش وزن سازه سبک بوده است باعث کاهش ضرر و زیان ساختمان در مقابل بلایای طبیعی چون زلزله و سیل گشته است

همچنین در کنار استفاده از سازه سبک در بحث ساختمان سازی باید درباره مصالح ساختمانی سبک و همچنین روش استفاده نمودن صحیح از آنها اطلاعاتی کسب نمود تا تاثیر دوچندان در کاهش وزن ساختمان داشته باشد و اثر سازه سبک نمایان تر گردد

بر این اساس توضیح مختصری پیرامون مصالح ساختمانی سبک و همچنین روش استفاده نمودن صحیح از آنهادر ادامه ارائه می گردد


انواع مصالح سبک در امر ساختمان سازی با سازه سبک را می توان مصالح سبک سازه ای،مصالح سبک غیر سازه ای و سیستم ها نام برد

مصالح سبک سازه ای نیز انواع متفاوتی دارد از جمله : بتنی،طبیعی و صنعتی

که هر کدام انواع مختلفی دارد و توضیح کامل برای هر یک از آنها که از حد و حدود این مقاله فرا تر می رود

سخن آخر اینکه سازه سبک به علت مزایای فراوانی که دارد بسیار مورد توجه ساختمان سازان قرار گرفته و همه آنها در انتخاب سازه سبک جهت ساختمان سازی تردیدی ندارند